Zorg voor een zorgeloze toekomst

Finadrome

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Hiermee is uw bedrijf verzekerd tegen schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het toebrengen van letsel of beschadigen van andermans zaken. Ook productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid zijn verzekerd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zzp’er, directeur-grootaandeelhouder (DGA) of vrije beroepsbeoefenaar bent u geen werknemer. Daardoor heeft u geen recht op een uitkering bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Met een AOV-verzekering ondervangt u dit.



Bedrijfsschadeverzekering

Als uw bedrijf schade heeft geleden, bijvoorbeeld na brand, zorgt een bedrijfsschadeverzekering ervoor dat u snel weer aan het werk kunt. Zo voorkomt u dat u klanten (en daarmee omzet) verliest buiten uw schuld om.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een BAV beschermt zzp’ers tegen claims als nalatigheid en wettelijke aansprakelijkheid, maar ook smaad en laster. Vanwege de grote financiële risico’s is de premie vaak hoog. Wij adviseren u graag over de best passende polis.

 

 

Gebouwenverzekering

Deze wordt ook wel brand- of opstalverzekering genoemd. Een gebouwenverzekering ziet toe op schade aan het gebouw waar uw bedrijf huist. Daarnaast zijn schuttingen, bijgebouwen en dergelijke meeverzekerd.

Laat onze service, uw voordeel zijn!
Het team van Finadrome

 

Inventaris-goederenverzekering

Uw volledige bedrijfsinventaris verzekert u hiermee tegen brand, storm, inbraak en meer. Over het algemeen kan ook de handelsvoorraad verzekerd worden (tegen marktwaarde). We leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn.

Verzuimverzekering

Verzeker het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte. Kies voor conventionele dekking (kleine tot middelgrote bedrijven) of StopLoss-dekking, voor bedrijven vanaf 30 medewerkers. Hiermee voorkomt u dat u zelf voor de kosten opdraait.

 

CAR-verzekering

Gaat u verbouwen? Dan beschermt een CAR-verzekering (Construction AllRisk) u tegen beschadiging tijdens de bouw- of onderhoudstermijn. Deze verzekering bestaat in doorlopende of aflopende vorm. Wij vertellen u graag meer.

 

Garageverzekering

Kleine ongelukken kunnen grote gevolgen hebben. Schade aan de dure auto van een klant, of persoonlijk letsel van een personeelslid kunnen forse financiële consequenties hebben. Met een garageverzekering dekt u deze risico’s af.

 

 

Inkomensverzekering

Veel ondernemers hebben in geval van ziekte of invaliditeit geen inkomen meer, maar de lasten gaan gewoon door. Met de inkomensverzekering kunnen deze kosten betaald worden.Het team van Finadrome

Bedrijfsschadeverzekeringen zijn maatwerkproducten. Hieronder vindt u een kleine greep uit de verzekeringen welke mogelijk noodzakelijk zijn voor uw bedrijf. Een adviesgesprek is dus weldegelijk nodig. Wij komen graag en vrijblijvend naar u toe.

Heeft u uw verzekeringsvraag hier niet gevonden, neem dat svp contact met ons op.